Σχετικά με εμάς

Σχετικά
με εμάς

Στο Immortaliting, πρεσβεύουμε το δικαίωμα πρόσβασης όλων των ανθρώπων στην υγιηνη και στα όμορφα και χρήσιμα ρούχα, ακόμα και όταν δεν έχουν τα χρήματα για να τα αποκτήσουν. Στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ηθική μόδας και της κυκλικής οικονομίας. Αντιμετωπίζουμε τα ρούχα ως ζωντανούς οργανισμούς, φορείς ικανούς να ενώσουν τους ανθρώπους, αντί να αποτελούν στοιχεία κοινωνικής διάκρισης.

Η εμφάνιση μας, μιλάει πριν από μας, για μας. Η εικόνα μας, είναι η οπτική μας ταυτότητα, που μας προσδιορίζει. Αποτελεί διαβατήριο για ίσες ευκαιρίες για όλους. Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα σε μια καλή ζωή. Σε ένα λειτουργικό καλό σπίτι. Σε μια καλή δουλειά Σε μια όμορφη εμφάνιση, μέσα από την όποια θα ανακτήσουν την αυτοπεποίθηση τους.

Previous slide
Next slide

Εταιρική ταυτότητα

Οι δράσεις μας έως σήμερα

Οι δράσεις μας
έως σήμερα

2020, 2021
Δράσεις με γεύμα Χριστουγέννων στο κέντρο
της Αθήνας, για δυο συνεχόμενα έτη.
2021
Προστασία αστέγων και ευάλωτων
ανθρώπων από τον καύσωνα
το μεγάλο ΌΧΙ στη βία
Σύμπραξη με τον Σύνδεσμο Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου για την Στήριξη Γυναικών που λένε το μεγάλο ΌΧΙ στη βία.
2021
Δράσεις σε σχολεία με ΑΜΕΑ.
2021
Συμμετοχή σε διαλόγους του ΙΣΝ για την κοινωνία των πολιτών και την κλιματική αλλαγή.
2020 - Σήμερα
Παροχή υπηρεσιών υγιεινής
2020, 2021
Δράσεις με γεύμα Χριστουγέννων στο κέντρο
της Αθήνας, για δυο συνεχόμενα έτη.
2021
Προστασία αστέγων και ευάλωτων ανθρώπων από τον καύσωνα
το μεγάλο ΌΧΙ στη βία
Σύμπραξη με τον Σύνδεσμο Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου για την Στήριξη Γυναικών που λένε το μεγάλο ΌΧΙ στη βία.
2021
Δράσεις σε σχολεία με ΑΜΕΑ.
2021
Συμμετοχή σε διαλόγους του ΙΣΝ για την κοινωνία των πολιτών και την κλιματική αλλαγή.
2020 - Σήμερα
Παροχή υπηρεσιών υγιεινής