Σχετικά με εμάς

Σχετικά
με εμάς

Στο Immortaliting, πρεσβεύουμε το δικαίωμα πρόσβασης όλων των ανθρώπων στην υγιηνη και στα όμορφα και χρήσιμα ρούχα, ακόμα και όταν δεν έχουν τα χρήματα για να τα αποκτήσουν. Στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ηθική μόδας και της κυκλικής οικονομίας. Αντιμετωπίζουμε τα ρούχα ως ζωντανούς οργανισμούς, φορείς ικανούς να ενώσουν τους ανθρώπους, αντί να αποτελούν στοιχεία κοινωνικής διάκρισης.

Η εμφάνιση μας, μιλάει πριν από μας, για μας. Η εικόνα μας, είναι η οπτική μας ταυτότητα, που μας προσδιορίζει. Αποτελεί διαβατήριο για ίσες ευκαιρίες για όλους. Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα σε μια καλή ζωή. Σε ένα λειτουργικό καλό σπίτι. Σε μια καλή δουλειά Σε μια όμορφη εμφάνιση, μέσα από την όποια θα ανακτήσουν την αυτοπεποίθηση τους.

Previous slide
Next slide

Εταιρική ταυτότητα

Τον Μάρτιο του 2021 έγινε η σύσταση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 741-784 Α.Κ. και τους όρους του παρόντος καταστατικού, λειτουργούσα (και) ως Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.)

Με επίκεντρο τον άνθρωπο και αντικείμενο δράσης τα ρούχα, όραμα μας είναι η βελτιστοποίηση και ο εκσυγχρονισμός της κυκλικής διαχείρισης του πλεονάζοντος ρούχου και μέσω των δράσεων μας το ανθρώπινο αναφαίρετο δικαίωμα στην αποδοχή την καθαριότητα , και στην φροντίδα.

Η συλλογική ανάπτυξη της κοινωνικής και της οικολογικής συνείδησης για μια Zero Waste πραγματικότητα, για ένα βιώσιμο πλανήτη.

Η διακίνηση και διάθεση πλεονάσματος χρήσιμων ρούχων σε ευάλωτα ευπαθείς κοινωνικές ομάδες , αντιμετωπίζοντας τον κάθε ωφελούμενο, με απόλυτη ισότητα και σεβασμό.

Με την κινητή μονάδα, σκοπεύουμε να φτάσουμε πιο κοντά στον ωφελούμενο, λύνοντας ένα σημαντικό του πρόβλημα , άρρηκτα δεμένο με την ανθρώπινη υπόσταση και με την υγιεινή, το δικαίωμα στο ζεστό νερό και στην καθαριότητα καθώς και στην επανένταξη του στην κοινωνία.

Η ενεργοποίηση των πολιτών για τα οφέλη του εθελοντισμού.

Η επανένταξη των αστέγων στην κοινωνία.

Η εξασφάλιση θέσεων εργασίας.

Οι δράσεις μας έως σήμερα

Οι δράσεις μας
έως σήμερα

2020, 2021
Δράσεις με γεύμα Χριστουγέννων στο κέντρο
της Αθήνας, για δυο συνεχόμενα έτη.
2021
Προστασία αστέγων και ευάλωτων
ανθρώπων από τον καύσωνα
το μεγάλο ΌΧΙ στη βία
Σύμπραξη με τον Σύνδεσμο Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου για την Στήριξη Γυναικών που λένε το μεγάλο ΌΧΙ στη βία.
2021
Δράσεις σε σχολεία με ΑΜΕΑ.
2021
Συμμετοχή σε διαλόγους του ΙΣΝ για την κοινωνία των πολιτών και την κλιματική αλλαγή.
2020 - Σήμερα
Παροχή υπηρεσιών υγιεινής
2020, 2021
Δράσεις με γεύμα Χριστουγέννων στο κέντρο
της Αθήνας, για δυο συνεχόμενα έτη.
2021
Προστασία αστέγων και ευάλωτων ανθρώπων από τον καύσωνα
το μεγάλο ΌΧΙ στη βία
Σύμπραξη με τον Σύνδεσμο Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου για την Στήριξη Γυναικών που λένε το μεγάλο ΌΧΙ στη βία.
2021
Δράσεις σε σχολεία με ΑΜΕΑ.
2021
Συμμετοχή σε διαλόγους του ΙΣΝ για την κοινωνία των πολιτών και την κλιματική αλλαγή.
2020 - Σήμερα
Παροχή υπηρεσιών υγιεινής