Κάλυψη αναγκών σε ένδυση Κοινωνικές Δράσεις

Κάλυψη αναγκών σε ένδυση συγκεκριμένων και ανά περίπτωση κοινωνικών ομάδων, σε συνεργασία με τους υπευθύνους επικοινωνίας και δράσεων, όταν πρόκειται για δομές , η απευθείας στους ωφελούμενους , όταν πρόκειται για αστέγους
Συλλογή και διαλογή ρούχων, τα μη κατάλληλα και φθαρμένα, σε σημείο ανακύκλωσης των για την κατασκευή πρώτων υλών, ενώ τα χρήσιμα διατίθενται στους ωφελούμενους , κατά περίπτωση, είτε μέσω δομών είτε απευθείας.

Συνεργασία με βιοτεχνίες προκειμένου να τροποποιηθούν για κάλυψη αναγκών, όπως υπνόσακους η πανωφόρια για την αντιμετώπιση του χειμώνα, για ανθρώπους που δεν έχουν κάποια εστία η δεν φιλοξενούνται σε δομές
Συνεργασία με σχεδιαστές για επανασχεδιασμό του ρούχου, με στόχο την επαναχρησιμοποίηση
Συνεργασία με άλλους κοινωνικούς φορείς , δήμους και ιδρύματα , για υλοποίηση κοινωνικών δράσεων από κοινού

Back to Top
Close Zoom