Η αλήθεια και η ενσυναισθηση, ενώνουν

Η αλήθεια και η ενσυναισθηση, ενώνουν
Είναι στιγμές που η αλήθεια και η ενσυναισθηση, ενώνουν ανάσες, στιγμές, και τις κάνουν《αγκυρες》αναλλοίωτες στον χρονο.
Νιώθω ευτυχισμένη και τυχερη ,γιατί μπορώ και το μοιράζομαι, και το μοίρασμα είναι ευλογία ζωης
Back to Top
Context Menu is disabled by theme settings.