Συμμετοχή σε δράσεις Εθελοντισμός

FHFHJMFFJJMG

Συμμετοχή σε δράσεις για κάλυψη αναγκών ατόμων ευπαθών ομάδων, γεύματα αστέγων, διανομή φαγητού, δωρεές και ώρες εθελοντικής  εργασίας.

Εισηγήσεις σε σχολεία για την ηθική μόδα και την κυκλική οικονομία και συμμετοχή σε υλοποίηση  σχολικών προγραμμάτων.

Συμμετοχή σε ομάδες περιβαλλοντικού  χαρακτήρα και εισηγήσεις.

Ενεργή συμμετοχή στην Κοινωνία των Πολίτων.

Στήριξη ατόμων ευπαθών ομάδων.

RTEHRTTTTY

yhgertwsrtg

Back to Top